فیلترکالا

تصفیه آب خانگی

Citát

تصفیه آب آشامیدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دستگاه های تصفیه آب خانگی، از جمله لوازم مهمی است که امروزه در اکثر خانه ها به کار می رود. بهتر است آب درست در زمان استفاده یعنی زیر سینک ظرفشویی تصفیه شود. چرا که مسیر لوله کشی های طولانی شهری باعث اضافه شده اجرام و ناخالصی های مضری به آب می گردند. همچنین کلر آب باید حذف شود که دستگاه های تصفیه آب خانگی این عمل را انجام می دهند. بهترین تصفیه آب خانگی مدلهای اسمز معکوس هستند، که در شش مرحله آب را تصفیه می کنند.
filterkala

Naše služby

Služba 1

Nabízíme... 1

Služba 2

Nabízíme... 2

Služba 3

Nabízíme... 3

Kontakt

فیلترکالا
+982166569205

Kontaktní formulářSpojte se se mnou

Top